namnlöst-47

Sulfitfabriken

På detta industriområde fanns ursprungligen ett sågverk, vilket drevs fram till 1917. En sulfitmassafabrik uppfördes och drevs mellan 1908 och 1943. Sulfit tillverkades på området ursprungligen med elementärt svavel som råvara. Mellan 1913 och 1919 utgjordes svavlet av en avfallsprodukt från rening av stadsgas. Under 1919 togs den första kisrostningsugnen i bruk. Den ersattes med…

namnlöst-0414

Fasta försvaret

Denna berganläggning är en del av ett större nätvärk av det fasta försvaret runt en svensk kuststad.  Vad anläggningen har haft för funktion är inte klarlagt, kanske var den ett del av det minlås som skulle skydda infarten till staden. Endast en del av anläggningen är åtkomlig.

Vid skogskanten ligger ett litet hus...

Ensamma huset

Ett ensamt hus står och förfaller längs skogskanten. Innandömet vittnar om att en barnfamilj bott här senast. Spåren visar att det troligtvis var nån gång på 80-talet.

namnlöst-0443

Teknikerhuset

Berättelsen om  huset är att en äldre ensam man bodde här. Huset ligger långt från annan bebyggelse och han hade bland annat byggt en egen bro över en å för att ta sig till huset. Lämningarna i huset vittnar om en person med ett stort teknikintresse, huset är fyllt med tidningar om mekanik och elektronik,…

...köket...

Gården i skogen

Ute i skogen på den stora ön ligger denna lilla gård. Spåren och berättelser om platsen vittnar om en beroende människas levnadsplats. Tomma injektionsflaskor ligger utspridda på ovanvåningen. Ett försök att rensa upp på platsen har gjort men även det företaget verkar ha övergivits.

Relativt nära strandkanten finns denna stuga...

Präststugan

I den norrländska skärgården, på en ö som saknar fast förbindelse finns denna stuga. Tydligen ska den ha varit en sommarbostad för prästerna i den närliggande staden som nyttjade den för rekreation och diverse båtexperiment. Tidigare fanns ett vindkraftverk utanför stugan som levererade 6 volts spänning.

namnlöst-6887

Åkerman 751

Någonstans i Sundsvallstrakten står denna ståtliga maskin som nog har gjort sitt när det kommer till att gräva. Den gör sig dock vacker på bild. Åkermans Verkstad AB, tidigare verkstadsföretag i Eslöv med tillverkning av bl.a. grävmaskiner. Åkermans kom under efterkrigstiden att bli en av Sveriges största grävmaskinstillverkare. Åkerman 751, Byggdes: 1967 – 1969, Antal…