Sågverket, en film om ett övergivet sågverk

Vimeo: Youtube:

Sulfitfabriken, en film om förfall

Vimeo: Youtube:

Tunga batteriet, HÖ1. Hemsö fästning

Utanför Härnösand på Hemsön vid Ångermanälvens mynning ligger fästningen, tidigare en av Sveriges mest betydande försvarsanläggningar. Huvudanläggningen (HÖ1) är insprängd i det 140 m höga Storråberget med milsvid utsikt över kust, hav och… Läs mer

Kläffsön, mätstation. Hemsö fästning

Väl skyddad ligger denna mätstation som säkerställde spanings- och eldledning funktionerna för de skjutande  KA- batterierna vid Storråberget och Havstoudd. Totalt fanns fem yttre mätstationer av olika kvalité att nyttja om batterierna ordinarie… Läs mer

Havstoudd, HÖ2 7,5 cm batteri. Hemsö fästning

Insprängd i urberget på nordöstra delen av Hemsö ligger ett av de trettio fasta 7,5 cm KA- batterierna som kom att bli en viktig länk i det svenska kustförsvaret under det kalla kriget. Det… Läs mer

Sulfitfabriken

På detta industriområde fanns ursprungligen ett sågverk, vilket drevs fram till 1917. En sulfitmassafabrik uppfördes och drevs mellan 1908 och 1943. Sulfit tillverkades på området ursprungligen med elementärt svavel som råvara. Mellan 1913… Läs mer

Fasta försvaret

Denna berganläggning är en del av ett större nätvärk av det fasta försvaret runt en svensk kuststad.  Vad anläggningen har haft för funktion är inte klarlagt, kanske var den ett del av det… Läs mer

Ensamma huset

Ett ensamt hus står och förfaller längs skogskanten. Innandömet vittnar om att en barnfamilj bott här senast. Spåren visar att det troligtvis var nån gång på 80-talet.

Teknikerhuset

Berättelsen om  huset är att en äldre ensam man bodde här. Huset ligger långt från annan bebyggelse och han hade bland annat byggt en egen bro över en å för att ta sig… Läs mer

Gården i skogen

Ute i skogen på den stora ön ligger denna lilla gård. Spåren och berättelser om platsen vittnar om en beroende människas levnadsplats. Tomma injektionsflaskor ligger utspridda på ovanvåningen. Ett försök att rensa upp på platsen… Läs mer

 • Om Post Tempus

  Post Tempus visar bilder från platser
  som är glömda, stängda och övergivna.
  Platser som fallit i glömska men som
  ändå har en historia att berätta.

  Samhället påverkas kontinuerligt av
  industriella framsteg, politiska förändringar
  och depressioner. Resultaten av detta blir
  att allt ifrån stora industrier och
  försvarsanläggningar till gruvor,
  fordon och bostadshus överges
  och faller i glömska.

  Av respekt för platserna och för
  de som kommer att besöka dem
  efter oss följer vi alltid några enkla
  principer vid alla objekt vi besöker.

  - Gör ingen åverkan
  - Lämna platsen som du fann den
  -Ta inget

  ------------------------------------------------

  © Post Tempus

  Alla bilder som presenteras på
  denna sida tillhör respektive fotograf och
  skyddas genom uppehovsrätten.
  Kopiering eller spridning utan tillåtelse
  är ej tillåten.

  All rights reserved. Do not use pictures
  from this website without written
  permission from Post Tempus.